Marathi SMS and Shayari

Marathi SMS : is a part of this website. Right here you can get different kind of sms gathered in Marathi such as Marathi SMS, Marathi Shayari, Marathi Messages, SMS in Marathi, Marathi SMS in Marathi Language, Marathi Messages for Facebook, Marathi Messages for WhatsApp. Hopefully you certainly will really like our selection as well as provide your opinions by commenting in Marathi sms. For those who have certain sms in Marathi language which are usually not in this article then simply you need to forward it to us and we are going to display it. These types of Marathi SMS for Friendship, Marathi SMS Collection, Marathi MSG, Friendship SMS in Marathi are specifically gathered to suit your needs therefore have fun here.Usually do not forget to rate these kind of Marathi sms mainly because your point of view it can help us enhance the level of quality of our Marathi sms selection. Take a look at this post once again for most recent Marathi messages sms mainly because we always keep changing this post. Read the Best Collection of Marathi SMS, Marathi Shayari and Marathi Messages, in marathi language, marathi msg, We Have the best and cute collection Marathi Friendship sms and Shayari for Friends, Send our Beautiful Collection of Marathi funny SMS and Marathi Shayari Messages to your Friends on whatsapp and Facebook.

Best Marathi SMS & Shayari in Marathi Language

Marthi SMS, Shayari, Messages, MSG Collection

Two Line Marathi SMS in Marathi Language

किनारयाची किमंत समजण्यासाठी लाटांच्या जवळ जाव लागत, पाण्याचे मोल कळण्यासाठी दुष्काळात फिराव लागत, प्रेमाची व्याख्या समजण्यासाठी प्रेमात पडाव लागत.


तु आलीस जिवनी रंग माझे बहरूण आले, धूंद तुझ्या आठवणी नयनी अश्रु सोडूनी गेले.


तुझ इतक सुंदर मन आहे की, कुणाचही तुझ्यावर प्रेम बसेल, खुप भाग्यवान ठरेल तो ज्याच्यावर तुझं प्रेम बसेल.


आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर , कोणताच मार्ग उरत नाही, सगळीकडे अंधार मग, प्रकाश कुठेच रहात नाही.


Latest Marathi Status for Whatsapp

फुलाच्या वासाला चोरतायेत नाही, सुर्याच्या किरणांना लपवता येत नाही, कितीही “झक्कास” का असेना “आयटम” आपली, पण दुसर्याच्या “आयटमला” माञ विसरता येत नाही.


प्रेम कधी नाही विचारत कि का दूर आहेसतू, ते फक्त म्हणते कि माझ्याच जवळ आहेस तू.


तीने एकदा सहज विचारलं तुला काय व्हायचे मी हसत बोलो मला तुझे व्हायचे आहे.


भेटीचे हे क्षण हातातून अलगद निसटून जातात, रात्री झोपताना एकांतात आठवणींचे वारे वाहतात.


Best Marathi Message & SMS for Facebook

प्रेम कधी नाही विचारत कि कुठून आहेस तू ते फक्त म्हणते कि माझ्याच हृदयात राहतेस तू.


तुझी आणि माझी मैत्री अशी आशावी, काटा तुला लागला तर कल माला यावी.


तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं दोन्ही एकाचवेळी घडलं, नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं.


जपण्यासारखं बरचं काही उद्यासाठी राखून ठेवलंयं, ह्र्दयाच्या पंखावरती तुझंच नाव कोरुन ठेवलय.


2 Line Marathi Shayari in Marathi Language

कोसळनारा पाऊस पाहून मला नेहमीच एक प्रश्न पडतो, माझे तर ठीक आहे पण हा कोणासाठी रडतोय.


तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो, कस सांगू तिला कि प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो.


Other SMS & Status You Like:


कुणासाठी जळतांना स्वत: व्हायचे अंधार, आंधळ्याला वाट घ्यावी असा दिव्यांचा संसार.


आता मला सवय लागली आहे तुझ्याशिवाय जगण्याची, मग तू का आस लावली आहेस माझी परत येण्याची.